Конкурсний бал – це комплексна оцінка досягнень вступника, до якої входять результати єдиного вступного іспиту (єдиного фахового вступного випробування), вступних випробувань та іспитів у начальних закладах та інші показники.

На основі конкурсних балів здійснюється процедура відбору вступників на конкурсні пропозиції у закладах вищої освіти.

Програми вступних випробувань, фахових випробувань, співбесід, творчих заліків та творчих конкурсів обов’язково оприлюднюються на веб-сайтах закладів вищої освіти. У програмах містяться критерії оцінювання, структура оцінки і порядок оцінювання.

Відомості про результати вступних випробувань та інших конкурсних показників вносяться до запису про вступника в Єдиній державній електронній базі з питань освіти та відображаються на сайті Інформаційної системи Вступ.ОСВІТА.UA.

Формула розрахунку конкурсного бала

1. Конкурсний бал (КБ) особи, яка вступає на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальностями «Право» та «Міжнародне право», визначається за формулою:

Конкурсний бал (КБ) = К1*П1 + К2*П2 + К3*П3

  • П1 – оцінка єдиного вступного іспиту з іноземної мови (за шкалою від 100 до 200 балів),
  • П2 – оцінка єдиного фахового вступного випробування за тест із права (за шкалою від 100 до 200 балів),
  • П3 – оцінка єдиного фахового вступного випробування за тест із загальних навчальних правничих компетентностей (за шкалою від 100 до 200 балів);
  • К1, К2, К3 – невід’ємні вагові коефіцієнти, які встановлюються закладом вищої освіти на рівні не менше ніж 0,25 кожний; Сума коефіцієнтів К1, К2, К3 для кожної конкурсної пропозиції має дорівнювати 1.

2. Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на всі інші спеціальності конкурсний бал розраховується за такою формулою:

Конкурсний бал (КБ) = К1*П1 + К2*П2 + П3,

  • П1 – оцінка єдиного вступного іспиту з іноземної мови у формі тесту з іноземної мови (англійська, німецька, французька або іспанська) або вступного випробування з іноземної мови у випадках, передбачених цими Умовами (за шкалою від 100 до 200 балів);
  • П2 – оцінка фахового вступного випробування (за шкалою від 100 до 200 балів);
  • П3 – оцінка за інші показники конкурсного відбору (враховуючи середній бал документа про здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ) відповідно до Правил прийому, якщо вони встановлені (за шкалою від 0 до 20 балів сумарно за всі такі показники);
  • К1, К2 – невід’ємні вагові коефіцієнти, встановлюються закладом вищої освіти на рівні не менше ніж 0,25 кожний. Сума коефіцієнтів К1, К2 для кожної конкурсної пропозиції має дорівнювати 1.

3. В інших випадках конкурсний бал обчислюється як сума балів за вступні випробування та інші показники конкурсного відбору відповідно до Правил прийому на навчання, що затверджені закладом вищої освіти.

Перехресний вступ

Вступники, які беруть участь у конкурсі на магістратуру за неспорідненою спеціальністю, повинні складати додаткове вступне випробування. Додаткове вступне випробування зазвичай має кваліфікаційний характер та оцінюється за двобальною шкалою – «склав/не склав». Якщо вступник не склав додаткове вступне випробування, він втрачає право брати участь у конкурсному відборі на цю освітню програму.

Відсутність додатка до диплома

Якщо з об’єктивних причин додаток до документа про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень у вступника є відсутнім, його середній бал прирівнюється до мінімально можливого значення.

Мінімальне значення кількості балів

Кожен заклад вищої освіти самостійно визначає мінімально допустиму кількість балів зі вступних випробувань, із якими вступник має право брати участь у конкурсі.

Складено відповідно до положень Умов прийому до вищих навчальних закладів України у 2021 році.

Джерело: http://osvita.ua/master/umovy/64890/

Світлина: http://osvita.ua/master/umovy/64890/

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *